vakfederatie rietdekkers
06-55716785 | info@schrijverriet.nl
Veiligheid > Coating
Welkom op de website van Rietdekker Ninjéh Schrijver te Joppe Gelderland.

Coating

In artikel 2.85 van het bouwbesluit wordt bepaald dat een dak niet brandgevaarlijk mag zijn wanneer het pand is gelegen binnen 15meter van de perceelgrens.
Er zijn op dit moment 2 manieren om aan deze eis te voldoen;

  • het toepassen van een goedgekeurde brandvertragende coating of
  • het installeren van een goedgekeurde sprinklerinstallatie.

Een rieten dak voorzien van 1 van bovenstaande oplossingen voldoet aan deze eis.
Geen enkele gemeente in Nederland kan voor een dergelijk rieten dak op technische gronden de bouwvergunning weigeren.

Brandvertragende coating:
De laatste 15 jaar heeft zich een stormachtige ontwikkeling voorgedaan die heeft geleid tot een nieuwe generatie brandvertragers.
Deze bezitten een goede brandvertragende werking en zijn niet schadelijk voor het riet indien deze juist (en dus niet te dik!) wordt aangebracht.
Niet alle brandvertragers zijn even onschadelijk voor het riet dus informeert u bij uw rietdekker welk middel kan worden toegepast en in welke verhoudingen.
De coating wordt na het dekken van het dak aangebracht (gespoten).

Echter, in de praktijk blijkt dat een additionele behandeling met een brandvertrager weinig toevoegt aan de brandveiligheid van het schroefdak.
Indien toch nog een brandvertrager gewenst wordt adviseert de Vakfederatie Rietdekkers uw rieten dak in overleg met uw rietdekker te laten behandelen.
De rietdekker is namelijk verantwoordelijk voor de af te geven garantie van uw rietendak.
Indien de opdrachtgever in eigen beheer werkzaamheden laat uitvoeren aan het rietendak is het maar de vraag of die garantie gehandhaafd kan blijven.