vakfederatie rietdekkers
06-55716785 | info@schrijverriet.nl
Over riet > Riet
Welkom op de website van Rietdekker Ninjéh Schrijver te Joppe Gelderland.

Riet

Phragmites australisIn Nederland, met van huis uit veel water en dus veel riet langs de oevers, is het niet verwonderlijk dat 'de rietdekker' amper werkt met ander materiaal dan riet en een beetje met lisdodde.
Phragmites australis (de latijnse naam voor riet) is een plantensoort uit de grassen familie. Riet is een algemene oever- of moerasplant die weinig eisen stelt aan haar omgeving, het is een overblijvende plant die zaad zet maar zich vooral ook door uitlopers voortplant. Het bovengrondse deel sterft in de winter af maar de wortelstok loopt in het voorjaar weer uit.
Riet moet elk jaar gemaaid worden omdat het rietland anders 'verlandt'.
Riet dat geschikt is om als dakdekkers riet in een rietendak te worden verwerkt moet afkomstig zijn uit gematigde streken en gegroeid zijn met de voeten in zoet, arm water.

Herkomst

In Nederland komt goed riet uit Friesland (o.a. de Makkumerwaard), Noord Holland, Stellendam, Nieuwkoopse plassen, de grote rivieren en vooral uit de kop van Overijssel (Vollenhove, Belt-Schutslootde, Weerribben; dit is de omgeving van Kalenberg en de Wieden, dit is omgeving van Giethoorn).
Het Nederlandse rietareaal is nog ongeveer 7000 hectare groot.
Dit is bij lange na niet genoeg. Ongeveer 75% van het in Nederland verwerkte riet komt uit het buitenland.
Riet wordt ingevoerd uit onder andere Hongarije, Oostenrijk, Roemenie, Oekraïne, Polen, Estland, Turkije en sinds begin 2006 zelfs uit China.

Het beste riet voor dakbedekking is niet altijd het "fijnste" riet. Over het algemeen is het zo dat hoe fijner het riet is des te mooier het resultaat zal zijn na het dekken. Daarom vragen de meeste consumenten om mooi fijn riet.
Voor een echt gezond en duurzaam dak is wat grover riet echter vaak veel beter. Een diameter van 5 tot 8 mm "ademt" meer en slaat minder gauw dicht wat tot een relevant langere levensduur kan leiden. Om de maximaal haalbare levensduur uit een rieten dak te halen is preventief onderhoud noodzakelijk (zie onderhoud).
Riet weegt circa 130 kilogram per kubieke meter, indien strak verwerkt
Het gewicht van een vierkante meter rietdak van 30cm dikte is ± 45 kg. (excl. onderconstructie)
De warmtegeleidingscoëfficient (de lambda-waarde) van riet is 0,20 (W/mK).
Het diffusieweerstandsgetal van riet is 3.

Kwaliteit van het dak
De kwaliteit en levensduur van een rietdak zijn allereerst afhankelijk van de gebruikte materialen en de uitvoering van de rietdekwerkzaamheden en dus de kwaliteit van de rietdekker. Om de kwaliteit te verhogen heeft de Vakfederatie minimum eisen gesteld waaraan een rietdak moet voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in:
de Kwaliteitseisen en Uitvoerings-Richtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers.